Mini game FFF – Quizz (Playsoft)

Mini game FFF – Quizz (Playsoft)

  • 28 Cze 2015
  • canvas, css, gra przeglądarkowa, html, html5, mini gra

Mini gra przeglądarkowa dla Franuskiej Federacji Piłki nożnej.

Gra „HTML5” to tak na prawdę quizz gdzie użytkownicy odpowiadają na pytania i najszybsze, poprawne odpowiedzi są tymi, które pozwalają zdobyć najlepsze miejsce w końcowym rankingu.

Od strony graficznej gra to boisko po którym biegną piłkarze (użytkownicy), a na czele stawki biegnie ten który udziela najlepszych odpowiedzi. Koniec biegu to strzał do bramki w wykonaniu zwycięscy.

Technologie użyte do stworzenia aplikacji internetowej ,

Zakres obowiązków i zadania związane z tworzeniem serwisu internetowego ,