Umowa serwisowa

Umowa serwisowa dla strony internetowej lub aplikacji

Warunki umowy serwisowej obowiązujące od 26.08.2015

Aktualizacje:

Autor Data
Jacek Swędrowski 28-08-2015

1. Definicja

Umowa serwisowa dla strony internetowej lub aplikacji to umowa pomiędzy wykonawcą, a zleceniodawcą mająca na celu utrzymanie w dobrej kondycji serwisu internetowego lub aplikacji.
Do podstawowych zalet umowy serwisowej możemy zaliczyć:
– ustalony czas na reakcję wykonawcy
– pierwszeństwo przy budowaniu kolejki zleceń przez wykonawcę
– udzielanie wskazówek co do technicznej rozbudowy lub aktualizacji serwisu internetowego
– długowieczność aplikacji
– usystematyzowanie prac nad serwisem
– stały nadzór nad aplikacją lub serwisem internetowym

2. Obowiązki wykonawcy

– ustalony czas reakcji na zgłoszone zlecenie
– gotowość podjęcia pracy w ilości zapisanej w umowie serwisowej
– dyspozycyjność w czasie trwania umowy w ustalonych godzinach (zwykle jest to 10-16)

3. Obowiązki zleceniodawcy

– umowę podpisuje się na ustalony okres (zwykle 12-36 miesięcy)
– zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić za miesiąc świadczenia usług i gotowość do podjęcia zlecenia

4. Dodatkowe informacje

– zleceniodawca może zwiększyć pakiet godzin w obrębie umowy serwisowej po ustaleniu stawki z wykonawcą
– zleceniodawca może zmniejszyć pakiet o 30 % raz na 6 miesięcy jednak nie częściej jak 2 razy
– obie strony mogą zerwać umowę wypłacając karę umowną 10% rocznej kwoty za świadczenie usług w obrębie umowy serwisowej
– niewykorzystane godziny przechodzą 1 miesiąc do przodu (np. z lipca zostaje 6 godzin w pakiecie 16godz/mc czyli w sierpniu klient ma do wykorzystania 22 godziny )
– po wykorzystaniu pakietu godzin z umowy serwisowej usługi są świadczone w ustalonej stawce z wykonawcą (100%)